Anibooru
1girl, arm at side, bangs, bare shoulders, black gloves
ecchi art from zhehewofu huayou shemeguanx

zhehewofu huayou shemeguanx

Artist
ecchi art of Genshin Impact

Genshin Impact

Franchise
ecchi art with Ningguang

Ningguang

Character

Similar